måndag 7 november 2016

Minnseanteckningar skolråd 28/9 Minnesanteckningar skolrådet F-9

Datum: 28 september 2016
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Stora konferensrummet

Närvarande:
Eva Ljungqvist H7, Charlotte Österling G8, Ulrika Feldtman E8, Bibbi Jeppsson 5D, Caroline Bodensjö 5C+1A, Kristina Söderbom 3B, Mirlinda Iberdemaj 3A, Anna Johansson H8, Karl-Axel Arvidsson rektor, Caroline Andersson bitr rektor, Lars Bäckgren bitr rektor.

Aktuellt på skolan
 1. Trådlösa nätverket är nu uppdaterat för att klara mängden Chromedatorer som Malmö Stad har ingått avtal om. ChromeBooks har kommit till elever åk 2, 4, 7 och åk 3, 5, 6, 8 är på väg. Dessa datorer tas med hem efter skoldagen. Åk 9 får använda de laptops som vi har på skolan. Åk 1 kommer fortsatt använda läsplattor och laptop, som blir kvar i skolan.
 2. Grundskoleförvaltningen ger utökade medel om 1.000 kr/elev, vilket för oss betyder 700.000 kr. Dessa pengar kommer användas till läromedel eller annat vi kan ha behov av för att öka kvaliteten för eleverna.
 3. Ny organisation från hösten 2017: Kulladalsskolans sexor går kvar ett år till och Lindeborgsskolan organiserar om till 1-3, 4-6, 7-9.
 4. Taket är nu klart men ännu finns det arbete kvar med ventilationen pga takomläggningen.
 5. Skapande skola: vi är igång med dans (Fsk) danspedagoger, alla Ettor sjunger, Mårten Melin ungdomsförfattare kommer till åk 2, 4 och 7. Åk 3 Stora Teatergruppen, Museepedagoger i åk 5 Malmö Museér. Åk 8 och 9 ej klart. Fsk, 1 och 2 Ett Sagoäventyr. Svt-publik för kattprogram. Skogens dag på Bulltofta åk 4 och 5.
 6. Kulturskolans aktiviteter: Tvåornas kör. Prova på. Lilla sångkören, Supergirls, gitarr, blockflöjt.
 7. Läsårets åtagande är Formativ Bedömning. Våra förstelärare håller i (blandade ämnen och årskurs) lärgrupper som utgår från Dylan Wiliams teorier, vilka är tänkt att implementeras hos alla lärare på skolan.

Från klassrepresentanterna:
 1. Önskemål om nyttigare bröd i caféet. Vitt bröd är en kompromiss för eleverna som vill ha pizza men skolledarna tar det med sig som förslag.
 2. Synpunkt på för långa SO-pass. Läraren ska variera arbetsuppgifterna.
 3. Synpunkter på hur ofta hemsidan uppdateras. Exempelvis blanketter uppdateras men vi kan bli bättre på att göra det oftare.
 4. Önskemål om läxor i tidigare årskurser i engelska. Resonemang kring syfte med och behov av läxor.
 5. Fråga kring säkerheten vad gäller byggarbeten på skolgården. Det finns en handlingsplan som ska följas och som noga beskriver hur säkerheten ska bedrivas.

Nästa Skolråd är den 23 november 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.