fredag 22 mars 2019

Info angående bildlektion

På bilden kommer man att arbeta med tygtryck. Om man vill så får man ta med en t-shirt, kökshandduk eller liknande som lämpar sig för tygtryck. Obs! inte frotté då det är för tjockt tyg.
3A har bildlektion på onsdag v 13
3B har bildlektion på torsdag v 14

Gunilla och Susanne

måndag 11 mars 2019

Vecka 11

Hej

Idag har vi lämnat ut information kring de nationella proven. Tidsspannet att göra proven är mellan vecka 11-19. Det betyder att vi kommer sprida ut provtillfällena över flera veckor.

Denna vecka påbörjar vi ett nytt tema. Vi startar med livets uppkomst på jorden för att sen gå vidare till när de första människorna kom till Norden.

En hel del av eleverna har fått med sig matteboken hem. Inringade sidor ska göras till tisdag nästa vecka.
Läsläxan är som vanligt till fredag.

Gunilla och Susanne

måndag 25 februari 2019

Vecka 9

Hej

Den här och nästa vecka kommer vi att fortsätta med temat kring säkerhet i hemmet.
Nästa vecka får de med sig en liten läxa kring detta.

Den 6/3 är det föräldraråd. Elmedins mamma är representant och ska gå på mötet. Han man synpunkter att lämna så går det bra att mejla henne:  alma_demo@hotmail.com

Den 18/3 är det studiedag och både skola och fritids har stängt.

Gunilla och Susanne

måndag 11 februari 2019

Vecka 7

Hej

Den här veckan startar vårt tema kring bland annat säkerhet i hemmet. Vi kommer också att prata om energi/el.
På svenskan ska eleverna skriva en text om "Den fula ankungen" som vi läste förra veckan. De elever som kommer till skolan utan dator eller med en oladdad dator får skriva det hemma.
På matten har vi börjat med addition med höga tal. Vi kommer också att arbeta med mönster i matematiken.

På fredag är det studiedag. Fritids är öppet för de elever som anmält sig.
Nästa vecka är det sportlov.

Gunilla och Susanne

måndag 28 januari 2019

Vecka 5

Vi går nu in på tredje och sista veckan med intensivläsning. Religionen har dragit ut lite på tiden då vi ägnat mycket tid åt just läsning. Vi räknar med att avsluta det temat under nästa vecka. Därefter kommer vi att ha ett kortare tekniktema kring bland annat säkerhet i hemmet/samhället.
På svenskan arbetar vi just nu med att både följa instruktioner och att skriva egna.
På matten arbetar vi just nu med större tal (upp till 10 000), både addition och subtraktion.
Vi repeterar också talsorter (tusental, hundratal, tiotal och ental).
Vi repeterar och tränar också på både multiplikation och uppställningar.

Läxa den här veckan är läsläxan, matteläxa samt kunna stava ord.

Från och med nästa vecka är det idrott två gånger i veckan igen.

Gunilla och Susanne

onsdag 16 januari 2019

Information från skolledning


Information från skolledning till elever, medarbetare och vårdnadshavare
Projektet är ett samarbete mellan polis, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Ambitionen är att alla skolor så småningom ska få möjligheten att sökas igenom.

Insatsen är ett komplement till vårt förebyggande arbete mot droger och stöd till elever i riskzonen. Det är en förebyggande åtgärd i enlighet med våra riktlinjer och drogpolicys och vi vill understryka att det inte finns några misstankar om att det finns droger på skolan. För att ändå kunna utesluta det har vi, i samråd med polisen, beslutat att inte informera om vilka skolor som söks igenom, eller när sökningen görs.

Sökningarna kommer att göras efter lektionstid när skolorna är tomma. Om hundarna skulle hitta spår av droger, inleds en förundersökning. Polisen har också rätt att öppna låsta inventarier och utrymmen om hundarna markerar.

Stefan Kardum
Rektor

tisdag 8 januari 2019

Vecka 2

Välkomna till en ny termin!
Tack för fina gåvor som vi fick i samband med skolavslutningen.

Förra terminen påbörjade vi ett tema kring religion. Det kommer att fortsätta under ytterligare några veckor.

Från och med vecka 3 kommer vi att ha en intensivläsningsperiod på tre veckor. Det innebär att vi läser i smågrupper vid ett tillfälle (en lektion efter lunch) varje dag under dessa veckor.
Under de här veckorna kommer ett idrottstillfälle för varje klass att utgå.
3A kommer att ha idrott endast på tisdagar. 3B kommer att ha sitt enda tillfälle på fredagar. De andra passen går alltså bort under de här tre veckorna.

Gunilla och Susanne